Jakie są możliwości leczenia DME?

Terapia anty-VEGF– leczenie pierwszego wyboru

Poznanie przyczyn powstania cukrzycowego obrzęku plamki oraz wprowadzenie leków anty-VEGF w terapii cukrzycowego obrzęku plamki stało się prawdziwą rewolucją.

U osób cierpiących na cukrzycę białko zwane czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF), pobudzające rozwój naczyń krwionośnych (angiogeneza), zwiększające przepuszczalność naczyń włosowatych, jest wytwarzane w nadmiernych ilościach w siatkówce oka. Wskutek tego dochodzi do wystąpienia retinopatii cukrzycowej i DME.

Leki zwane anty-VEGF swoiście rozpoznają te białka, a wiążąc się z nimi, blokują ich działanie czego wynikiem jest zmniejszenie obrzęku, stabilizacja wzroku, zatrzymanie jego pogarszania oraz poprawa widzenia.

Dostępna terapia anty-VEGF

  • Aflibercept to lek z grupy inhibitorów VEGF, rekombinowane białko fuzyjne, które wstrzykuje się bezpośrednio do oka wykonując tzw. iniekcję doszklistkową. Aflibercept jednocześnie blokuje kilka białek będących przyczyną powstania DME (VEGF-A, łożyskowy czynnik wzrostu naczyń, a także opisaną w najnowszych doniesieniach, galektynę-1). To wieloczynnikowe działanie afliberceptu zwiększa jego skuteczność w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki.
  • Ranibizumab to lek z grupy inhibitorów VEGF. Cząsteczką wychwytującą VEGF jest humanizowany fragment przeciwciała monoklonalnego. Lek wstrzykuje się bezpośrednio do oka. Skuteczne działanie w terapii DME stanowi efekt blokowania białka VEGF-A.  
  • Bewacizumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które wiążąc się z czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF-A) blokuje jego działanie. Podobnie jak dwa poprzednie inhibitory VEGF, bewacizumab stosowany jest w postaci iniekcji doszklistkowych.

Oba leki (Aflibercept i Ranibizumab) zostały zatwierdzone przez FDA (Food and Drug Administration, urząd decydujący o wprowadzeniu leków do obrotu w Stanach Zjednoczonych) do leczenia cukrzycowego obrzęku plamki.

  • Fotokoagulacja laserowa

Do niedawna standardem postępowania w  leczeniu DME była fotokoagulacja laserowa plamki (fotokoagulacja ogniskowa / fotokoagulacja typu „grid”):

  • Fotokoagulacja ogniskowa polega na celowanej fotokoagulacji przeciekających mikrotętniaków.
  • Fotokoagulacja laserowa plamki typu „grid” polega na luźnej fotokoagulacji obszaru rozlanego przecieku w odpowiedniej odległości od centrum plamki.
  • Kortykosteroidy – druga linia leczenia

Terapia steroidowa docelowo działa na dwa różne mechanizmy wywołujące chorobę: przede wszystkim na stan zapalny (obrzęk), w mniejszym stopniu na wzmożoną ekspresję VEGF.

Kortykosterydy można podawać w iniekcji do ciała szklistego lub poprzez wystrzyknięcie implantu z ciągłym uwalnianiem leku. Implanty wymagają rzadszego podawania niż iniekcje.

  • Leczenie operacyjne – pars plana witrektomia

Operacyjne leczenie jest rekomendowane w przypadku występowania trakcji u pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki.

Można również wykonać witrektomię w przypadkach nie poddających się leczeniu iniekcjami doszklistkowymi i laseroterapią.