Cukrzyca w liczbach

Popatrzmy na liczby, przeanalizujmy trendy, wysuńmy wnioski i działajmy!!!

Według szacunków Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (In­ternational Diabetes Federation, IDF) obecnie na świecie żyje 387 mln osób dorosłych (w wieku 20–79 lat) z cukrzycą, przy czym ich licz­ba systematycznie wzrasta i w ciągu kolejnych 20 lat może wynosić nawet 592 mln. 

W Polsce obecnie choruje 2.8mln osób, przy czym 2.1mln jest świadomych swojej choroby. Prognozy przewidują, że liczba osób z cukrzycą do 2035 roku może się niemal podwoić!!!

Wynika z tego, że liczba chorych na cukrzycę w Polsce i na świecie dynamicznie rośnie. W związku z tym dynamicznie odsetek powikłań cukrzycy.

Cukrzyca jest coraz częstszą przyczyną zgonów. Między 2005 a 2013 rokiem odsetek osób, które umarły z jej powodu, wzrósł o ponad jedną trzecią.

Cukrzyca to grupa przewlekłych chorób metabolicznych wynikających z upośledzenia wydzielania insuliny i/lub obniżenia wrażliwości tkanek na jej działanie, co manifestuje się podwyższonym stężeniem gluko­zy we krwi (hiperglikemia). Przewlekły stan hiperglikemii w przebiegu cukrzycy prowadzi do zaburzenia czynności narządów lub ich uszko­dzenia, zwłaszcza nerek, oczu, serca i naczyń krwionośnych.

Osoby chore na cukrzycę są niemal 20-krotnie bardziej narażone na patologie dotyczące narządu wzroku. Powikłania związane z cukrzycą dotyczą prawie wszystkich struktur anatomicznych w układzie wzrokowym. Najczęściej występującą i najcięższą, bo zagrażającą utratą wzroku, jest: retinopatia cukrzycowa (DR, diabetic retinopathy) i związany z nią cukrzycowy obrzęk plamki (DME, diabetic macular edema). Spośród pozasiatkówkowych powikłań cukrzycy największe znaczenie kliniczne mają zaćma i jaskra wtórna. 

Globalne badania wykazały, iż co 3-ci chory na cukrzycę (34,6%) miał jakąkolwiek postać DR w USA, Australii, Europie i Azji, natomiast u co dziesiątego (10,2%) stwierdzono zaawansowaną chorobę zagrażającą poważnie widzeniu tak jak retinopatia proliferacyjną i/lub cukrzycowy obrzęk plamki.