Telemedycyna

TELEMEDYCYNA czyli medycyna na odległość, według definicji, to rodzaj świadczenia medycznego, w którym wykorzystuje się system […]